Finanční dar
22. března 2023 Z Charity Sušice

Finanční dar

Sušické školy společně se Sušickým kulturním centrem – SIRKUS, p.o. pomáhají.

25. 02. 2023 se v Sokolovně Sušice konal benefiční ples za organizace sušických škol ve spolupráci se Sušickým kulturním centrem – SIRKUS, p.o. A výtěžek této akce bude opět pomáhát. Tentokrát jste se rozhodli podpořit právě naši Charitu Sušice a my si toho velice vážíme! Krásných 13.000 Kč využijeme ve fondu individuální pomoci našim klientům. Fond individuální pomoci slouží jako přímá pomoc osobám v nepříznivé životní situaci, v jejich materiální a finanční nouzi, kterou nemají možnost jinak řešit. Díky prostředkům budeme mít možnost rychle uvolnit prostředky a pomoc v případě akutní potřeby.

IMG_6526

Ještě jednou děkujeme!