Kurz bazální péče
17. března 2023 Z Charity Sušice

Kurz bazální péče

14 a 15 ledna se naše pečovatelky účastnily první části kurzu bazální stimulace, který probíhal v Kašperských Horách.

Jedná se o nástavbový kurz II., který navazuje na kurz I, ten se uskutečnil v loňském roce. Jde o moderní ošetřovatelský koncept podporující vnímání, orientaci, komunikaci a pohybové schopnosti člověka. Děvčata si během kurzu vyzkoušela a osvojila metody i postupy, které jsou propojeny s principem tohoto konceptu. My máme obrovskou radost z každé příležitosti, kterou můžeme využít ke zlepšení a zkvalitnění péče o naše klienty.  Už teď se těšíme,  až vše předvedeme v praxi našim klientům.
Kurzy probíhají za finanční podpory Nadace ČEZ. Děkujeme! 

BS II