NADACE AGEL
1. září 2022 Z Charity Sušice

NADACE AGEL

Děkujeme Nadaci NADACE AGEL za poskytnutí příspěvku na nákup kompenzačních pomůcek. 

Tyto pomůcky budou využívány nejen při práci našich pečovatelek s klienty, ale budou k dispozici také v naší půjčovně kompenzačních pomůcek. Půjčovna je nedílnou součástí našich služeb a je klienty hojně využívaná. Zapůjčením klienti často řeší okamžitou potřebu kompenzační pomůcky, mohou tak ihned vyřešit složitou životní situaci a překlenout období než se s pojišťovnami vyřídí a objedná pomůcka vlastní.
Děkujeme, že s námi pomáháte!