Kdo jsme

Oblastní charita Sušice je nestátní nezisková organizace a registrovaný poskytovatel sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Sušice (Sušice, Kašperské Hory, Kolinec a další obce) a to od roku 2001. Hlavní činností Oblastní charity Sušice je pomoc lidem v obtížných životních situacích, se kterými si nemohou pomoci sami. Péče je vykonávána v terénnu, v domácnostech klientů. Ke každému člověku přistupujeme s úctou, naši práci vykonáváme profesionálně a s láskou. Všichni pracovníci se řídí Kodexem Charity Česká republika.
Oblastní charita Sušice organizační složkou Diecézní charity České Budějovice a členem sdružení Charita Česká republika, která je největším nestátním poskytovatelem zdravotních a sociálních služeb v ČR. Charita ČR je členem mezinárodní sítě charitních organizací světa – Caritas Internationalis a také jejího evropského regionu – Caritas Europa.

Posláním Charity je služba milosrdné lásky církve lidem v ohrožení nebo nouzi bez ohledu na jejich věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci a postavení, jejich příslušnost k etnické nebo národnostní menšině, víře, náboženství a kultuře.

DSC04786DSC04639DSC04260DSC04131DSC04222

Kde působíme?

Střediska OCH SušiceSlužby Oblastní charity Sušice jsou zajišťovány v Sušici, Kolinci, Kašperskcých Horách a Železné Rudě a okolních obcích do 20 km od středisek. Pečovatelky zajišťují služby v domácnostech klientů, a to i v odlehlých obcích. 

Střediska Oblastní charity Sušice:

  • Sušice – Havlíčkova 110. 342 01 Sušice
  • Kolinec – Kolinec 28, 341 42 Kolinec
  • Kašperské Hory – Dům s pečovatelskou službou, Žižkovo náměstí 401, 341 92 Kašperské Hory
  • Železná Ruda – Klostermannovo náměstí 26, 340 04 Železná Ruda

Kvalita služeb a individuální přístup

V roce 2005 získala Oblastní charita Sušice ocenění Cena kvality v sociální péči.  Kvalita poskytovaných služeb je pro nás klíčová. Chceme zajistit všem klientům co nejlepší péči v domácím prostředí. Naši pracovníci se každoročně vzdělávají v odborných dovednostech, které jsou pro výkon kvalitních služeb nezbytné. Samožřejmostí je respektování přání a potřeb klientů, ohled na rodinné zvyklosti. Náš přístup je individuální.

Základní údaje o organizaci:

Zřizovatel: Biskupství českobudějovické
Statutární orgán: Bc. Karel Weishäupel 

Sídlo: Havlíčkova 95, 342 01 Sušice
IČO: 64388441 
Tel.: 376 523 324, e-mail: info@susice.charita.cz, datová schránka: ttqeuhy
Číslo účtu: 152140002 / 0300
Číslo účtu pro příspěvky: 702002 / 0300