DEKACERT

DEKACERT STRANA1

Důvod vzniku DEKACERTU

Prof. Dr. theol Elisabeth Jünemann vytvořila DEKACERT  v reakci na situaci v pomáhajících organizacích zřizovaných křesťanskými církvemi v zemích východního bloku po roce 1990 s cílem posílit vědomí křesťanských hodnot. DEKACERT vychází z DESATERA, základního morálního principu, od kterého se odvíjí deset etických hodnot uplatnitelných v moderních církevních organizacích.

                                    (Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová)

DEKACERT Strana 2

Co znamená pro naši Charitu

Informuje veřejnost a nově příchozí zaměstnance o tom, jak je naše činnost propojena s křesťanskými, morálními a etickými hodnotami. Není to návod, jak vykonávat svoji práci pod naší organizací, je to profil, který by měl být člověku osobní i v běžném životě. Je to něco co do naší práce vnášíme, nikoli se tam učíme.