Pro dárce

Pomozte nám pomáhat. Podpořte finančně naši činnost na pomoc potřebným a nemocným. I díky Vám pomáháme seniorům, zdravotně postiženým, matkám s dětmi, lidem bez domova či v jiné náročné životní situaci, kteří si sami nedokážou pomoci.

the-czech-crown-3980871_1920

Možnost finanční podpory 

  • přispět lze bezhotovostním převodem na transparentní účet 702002 / 0300
  • hotovostní platba do pokladny Charity Sušice - správa organizace Havlíčkova 95, Sušice
  • pokud se chcete poradit nebo získat informace, jak budou prostředky využity, kontaktujte nás 

Daňové úlevy pro dárce

Zákon 586/1992 Sb. v platném znění o dani z příjmů umožňuje dárcům odečíst z daňového základu částky darů poskytnutých na charitativní účely. Fyzické osoby mohou podle § 15 odst. 1 od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich celková částka za zdanitelné období přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. Nejvýše však lze odečíst 15% ze základu daně. Právnické osoby mohou podle § 20 odst. 8 od základu daně odečíst hodnotu daru ve výši alespoň 2 000 Kč, nejvýše však 10% ze základu daně.

Pokud potřebujete vystavit potvrzení o daru, kontaktujte nás prosím na : ekonom@susice.charita.cz