Naše střediska

Služby Charity Sušice jsou zajišťovány v Sušici, Kolinci, Kašperskcých Horách a Železné Rudě a okolních obcích do 20 km od středisek. Pečovatelky zajišťují služby v domácnostech klientů, a to i v odlehlých obcích. 

1

Středisko Sušice - Havlíčkova 110

 • Kontaktní místo pro uživatele a zájemce o sociální služby na Sušicku,
 • Sociální poradna Racek,
 • zázemí pracovníků sociálních služeb (vedoucí péče a poradny, koordinátora pečovatelek, asistentky poradny a zázemí sociálních pracovníků, pečovatelek),
 • sklad kompenzačních pomůcek a místo výdeje potravinové a další materiální pomoci.
 • Sociální služby na Sušicku:
  Pečovatelská služba, odlehčovací služby, odborné sociální poradenství.
 • Kontakt:
  Vedoucí služeb péče:
  731 402 910, sluzby@susice.charita.cz

  Vedoucí soc.poradenství:

  731 402 920, poradna@susice.charita.cz
2

Středisko Kolinec - budova úřadu městyse, Kolinec 28

 • Kontaktní místo pro uživatele a zájemce na Kolinecku,
 • poradenská místnost,
 • zázemí pečovatelek, koordinátora pečovatelek a pracovníků poradny.
 • Sociální služby na Kolinecku:
  Pečovatelská služba, odlehčovací služby, odborné sociální poradenství.
 • Kontakt:
  Koordinátor střediska: 731 402 912.
3

Středisko Kašperské Hory - budova DPS, Žižkovo nám. 401

 • Bezbariérové kontaktní místo pro uživatele a zájemce o poskytování sociálních služeb v DPS a na Kašperskohorsku,
 • společenská a poradenská místnost,
 • zázemí pečovatelek, koordinátora, pracovníků poradny, pracovníků Střediska sociálně aktivizačních služeb,
 • Sociální služby na Kašperskohorsku:
  Pečovatelská služba, odlehčovací služby, odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP.
 • Kontakt:
  Koordinátor střediska: 731 596 448
4

Středisko Železná Ruda - Klostermannovo nám. 26

 • Kontaktní místo pro uživatele a zájemce o poskytování sociálních služeb na Železnorudsku,
 • poradenská místnost
 • zázemí pečovatelek, koordinátora a pracovníků poradny,
 • Sociální služby na Železnorudsku:
  Pečovatelská služba, odlehčovací služby, odborné sociální poradenství.
 • Kontakt:
  Koordinátor střediska: 731 596 448

 

mapa působení jpg