Darujte: Podpoříte ty, kteří to potřebují

Charita Sušice je nezisková organizace. Největší část nákladů na provoz pokrývá dotace MPSV ČR poskytovaná prostřednictvím Plzeňského kraje, dále příspěvky z měst a obcí. Podpora Vás, dárců, je pro naši organizaci velmi důležitá. Díky ní můžeme udržovat a rozvíjet kvalitní služby, realizovat projekty pro seniory a zlepšovat kvalitu. Dělejte s námi svět lepším :)