Odborné sociální poradenství

Sociální poradna Racek

DSC04105

Posláním služby

Posláním Sociální poradny Racek je poskytnout odbornou pomoc klientům, kteří se dostali do nepříznivé životní situace, tak aby byli schopni ji vyřešit.

Cílem Sociální poradny Racek je klient, který dostal informace k řešení tíživé situace a rozumí jim.

O službě

 • Odborné sociální poradenství se poskytuje osobám starším 18 let, které se dostaly do nepříznivé sociální situace, neorientují se v ní, nedokážou ji řešit samy nebo za pomoci svých blízkých a potřebují k jejímu řešení získat informace a odbornou pomoc. Služba je poskytována pouze v českém jazyce.
 • Smlouva o poskytnutí sociální služby je uzavírána ústně, doba její platnosti je do vyřešení zakázky nebo 3 měsíce od poslední uskutečněné konzultace, poté s Vámi v případě potřeby uzavřeme novou smlouvu. Na Vaši žádost lze uzavřít smlouvu i v písemné formě.
 • Konzultace trvá zpravidla 30 minut, v případě potřeby si domluvíme další schůzku.
 • Služba je poskytována bezplatně.

S čím Vám můžeme pomoci?

 • s vyplňováním formulářů a sepisováním žádostí
 • s poradenstvím v sociálně-právních systémech
 • s řešením dluhů (základní dluhové poradenství, finanční plánování)
 • s doprovodem a podporou při jednání na úřadech a institucích
 • při orientaci v oblastech práva, psychologie, sociálních dávek a sociálních služeb
 • s poradenstvím při výběru kompenzačních pomůcek
 • s poskytnutím podpory při kontaktu s rodinou
 • se zajištěním nebo zprostředkováním potravinové a materiální pomoci
 • při povodních a jiných živelných událostech

Navazující služby a projekty 

man-silhouette-black-and-white-people-black-monochrome-1354576-pxhere.com

Sociálně integrační byty

Pomáhají klientům (jednotlivcům i rodinám) v nouzi dočasně vyřešit otázku bydlení a stabilizovat obtížnou životní situaci.

CHCI VĚDĚT VÍCE

DSC_0283+

Potravinová pomoc

Díky dárcúm Potravinové sbírky a spolupráci s FEAD, TESCO a Albert, pokskytujeme potraviny lidem a v nouzi.

VÍCE INFORMACÍ

sarah-brown-oa7pqZmmhuA-unsplash

Materiální pomoc

Oblečení, obuv, vybavení, hračky, spacáky, apod. Poskytujeme materiální pomoc lidem, kteří ji potřebují.

NABÍDKA / POPTÁVKA

Kde a kdy nás najdete?

Sušice - Havlíčkova 110 pondělí, středa, pátek 9-12 hod
  pondělí, středa 13-16 hod
Kašperské Hory, Žižkovo nám. 401  úterý  13-16hod
Kolinec, budova Městys Kolinec čp.28 dle domluvy  
Železná Ruda, Klostermannovo nám.26 úterý 9-12 hod

Odborné poradenství v terénu (domácnost apod.): ÚTERÝ 8-12 h
Výdej potravinové a materiální pomoci na středisku v Sušici: ČTVRTEK 13 – 16 hod.  

Zásady Sociální poradny Racek

 • rovný přístup bez předsudků
 • respektujeme individuální potřeby klienta a jeho volby
 • zaručujeme diskrétnost
 • podporu nabízíme, nevnucujeme
 • podporujeme soběstačnost a aktivní přístup klienta

Máte právo

 • vystupovat anonymně 
 • na slušné jednání, bez předsudků a ponižování a na soukromí během jednání
 • sdělit jen takové informace, které jsou podle Vás pro řešení situace podstatné 
 • samostatně se rozhodovat jakému navrhovanému řešení dáte přednost
 • získat od pracovníků informace, které vám mohou pomoci při řešení vaší situace
 • změnit během jednání cíl spolupráce nebo si k řešení přizvat jiného pracovníka
 • nahlédnout do záznamů spojených s řešením vaší situace
 • ukončit spolupráci (i bez udání důvodu)
 • podávat připomínky nebo si stěžovat na kvalitu a způsob poskytování služby

Máte povinnost

 • chovat se slušně k pracovníkům i ostatním klientům poradny a neohrožovat je agresivním chováním
 • dodržovat termíny a časy dohodnutých schůzek popř. výdeje potravinové a materiální pomoci, pokud se nemůžete dostavit, omluvte se (např. telefonicky)
 • nevstupovat do poradny pod vlivem alkoholu a drog
 • plnit vzájemně dohodnuté kroky a aktivně se podílet na řešení svojí situace

Kontakty:

Mgr. Lenka Krátká - vedoucí sociální poradny Racek 
tel.: 731 402 920, email: lenka.kratka@susice.charita.cz 

Mgr. Hana Frenzlová - sociální pracovnice Sušice, Železná Ruda, Kolinec 
tel.: 731 402 919, email: hana.frenzlova@susice.charita.cz 

Bc. Lucie Málková - sociální pracovnice Kašperské Hory 
tel.: 731 596 448, email: lucie.malkova@susice.charita.cz

Mgr. et Bc. Petra Haisová Marková – sociální pracovnice Sušice
tel. 731 630 263, email: petra.haisova.markova@susice.charita.cz