Prohlášení o přístupnosti webu

Charita Sušice se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky www.susice.charita.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku www.susice.charita.cz.

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů z důvodu nesouladu nebo výjimek uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný:

 • z důvodu nepřiměřené finanční zátěže při dodatečné úpravě webových stránek, které vznikly dříve, než zákon č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek, vstoupil v platnost, a nebyly vytvořeny s ohledem na evropskou směrnici o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací:
  - při ovládání pomocí klávesnice není vždy viditelný indikátor fokusu klávesnice (Kritérium úspěšnosti 2.4.7)
  - pohybující se slidery na homepage neobsahují prvek, který by uživateli umožnil je zastavit (Kritérium úspěšnosti 2.2.2)
 • z důvodu nepřiměřené časové zátěže pro odpovědné redakční pracovníky
  - některé fotografie a galerie postrádají alternativní textový popis (Kritérium úspěšnosti 1.1.1)
  - některá videa vložená přímo na web nedisponují titulky (Kritérium úspěšnosti 1.2.1)
 • Některé informace na tomto webu jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF. Pro zobrazení takových dokumentů v přístupné formě je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader.

Vypracování prohlášení o přístupnosti a uvedení do souladu

Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno v březnu roku 2023. Na uvedení do souladu se zákonem se aktuálně pracuje ve spolupráci s poskytovatelem webových služeb.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Stále pracujeme na tom, aby tyto stránky byly bez problémů přístupné všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoli problém, dejte nám prosím vědět. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím využijte e-mail PRO@dchcb.charita.cz.