Odlehčovací služby

Pokud jste pečující osoba, potřebujete odlehčit a zajistit péči pro osobu, o kterou běžně pečujete, můžete využít naše odlehčovací služby.
2021 04 13-12 58-52

Posláním odlehčovacích služeb

Charity Sušice je umožnit pečujícím osobám nezbytný odpočnek v péči o osobu blízkou.

Cílem odlehčovacích služeb

je postarat se o klienta v době, kdy pečující osoba naplňuje své potřeby (odpočinek, zaměstanání, osobní aktivity).
Služba je určena seniorům, osobám se zdravotním postižením, osobám s chronickým onemocněním a rodinám s dětmi.

hand-2906458_960_720

Zásady odlehčovací služby

Rovný přístup bez předsudků, respektujeme návyky, zvyky a přání klienta, respektujeme soukromí klienta, respektujeme tempo klienta, hovoříme s klientem důstojně, dopomoc nabízíme, nevnucujeme, podporujeme soběstačnost, spolupracujeme s pečující osobou. 

Služba je vykonávána kvalifikovanými pracovníky, za úhradu v souladu s platnou vyhláškou MPSV ČR.

Provozní doba odlehčovacích služeb:

 • 5:30 – 21:00 hod (včetně víkendů a svátků)

Kde službu poskytujeme:

 • služby poskytujeme v Sušici, Kolinci, na Kašperských Horách, Nalžovských Horách a Železné Rudě, kde najdete zároveň kontaktní místo - středisko organizace a v obcích dojezdové vzdálenosti cca 20km od středisek 
 • mapa oblasti poskytování služeb Charity Sušice
 • adresy středisek
 • služba je poskytována v domácnostech klientů a je poskytována formou pravidelných návštěv, tím je také zajištěn pravidelný dohled nad bezpečím klienta 

Nejběžnější úkony:

pomoc:
 • se zvládáním běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • s přípravou stravy a jejím podáváním
 • při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
 • se zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
 • doprovázení k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět 
 • při vyřizování osobních záležitostí
 • zajištění chodu domácnosti
 • s nácvikem a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností adovedností 

Kontakt pro sjednání služby:

vedoucí služby: Ing. Štěpánka Brabcová
e-mail: -lm%Cckk4-rhT65j4mnhTj
telefon: 731 402 910

Jak službu sjednat a jaké jsou podmínky? 

 • kontaktujte telefonicky nebo emailem vedoucí služeb
 • odlehčovací služby jsou osobám poskytovány na základě podání Žádosti o poskytování sociálních služeb - formulář najdete ZDE, případně jej můžeme poslat emailem, případně lze vyplnit osobně na středisku 
 • následuje sociální šetření v domácnosti žadatele a uzavření písemné dohody – Smlouvy o poskytování odlehčovacích služeb, pokud je kapacita služby již naplněna, jsou podklady potřebné pro sepsání smlouvy uloženy v registru žadatelů a poskytování služby je zahájeno při uvolnění kapacity
 • součástí smlouvy je druh a rozsah vykonávaných činností, sazebník úhrad, obecná pravidla odlehčovacích služeb, individuální podmínky poskytování služby u uživatele
 • v průběhu trvání smluvního vztahu má uživatel služby právo požádat o změny v rozsahu nebo způsobu poskytování odlehčovacích služeb
 • každý uživatel odlehčovacích služeb má ze zákona právo službu ukončit bez udání důvodů
 • v průběhu poskytování odlehčovacích služeb může uživatel požádat o její dočasné přerušení (např. z důvodu hospitalizace ve zdravotnickém zařízení atp.)
 • Ceny služeb najdete ZDE.