Každý člověk je pro nás důležitý

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka má v celé České reublice velkou tradici a stejně tak je tomu i v našem regionu. Na Sušicku ji každoročně pořádá Charita Sušice. Do akce se každým rokem zapojuje velké množství dobrovolníků - koledníků i vedoucích. Díky štědrým dárcům se tak daří podporovat služby pro seniory, zdravotně postižené a pomoc lidem v nouzi.

Více informací o sbírce

DEKACERT

Důvod vzniku DEKACERTU
Prof. Dr. theol Elisabeth Jünemann vytvořila DEKACERT  v reakci na situaci v pomáhajících organizacích zřizovaných křesťanskými církvemi v zemích východního bloku po roce 1990 s cílem posílit vědomí křesťanských hodnot. DEKACERT vychází z DESATERA, základního morálního principu, od kterého se odvíjí deset etických hodnot uplatnitelných v moderních církevních organizacích.                                                                                                                                                                           (Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová)

Více informací
Parallax

Aktuality

Děkujeme našim partnerům

Město Sušice
Plzeňský kraj
Diecézní charita České Budějovice
MAS Pošumaví
SULES
Výbor dobré vůle
DMA
APSS
TUDYTAM
Nadace Život Umělce
SIRKUS
KKFF
OSA
Nadační fond TESCO
ZKD Sušice
Město Sušice
Plzeňský kraj
Diecézní charita České Budějovice
MAS Pošumaví
SULES
Výbor dobré vůle
DMA
APSS
TUDYTAM
Nadace Život Umělce
SIRKUS
KKFF
OSA
Nadační fond TESCO
ZKD Sušice
Město Sušice
Plzeňský kraj
Diecézní charita České Budějovice
MAS Pošumaví
SULES
Výbor dobré vůle
DMA
APSS
TUDYTAM
Nadace Život Umělce
SIRKUS
KKFF
OSA
Nadační fond TESCO
ZKD Sušice
Město Sušice
Plzeňský kraj
Diecézní charita České Budějovice
MAS Pošumaví
SULES
Výbor dobré vůle
DMA
APSS
TUDYTAM
Nadace Život Umělce
SIRKUS
KKFF
OSA
Nadační fond TESCO
ZKD Sušice
Město Sušice
Plzeňský kraj
Diecézní charita České Budějovice
MAS Pošumaví
SULES
Výbor dobré vůle
DMA
APSS
TUDYTAM
Nadace Život Umělce
SIRKUS
KKFF
OSA
Nadační fond TESCO
ZKD Sušice
Město Sušice
Plzeňský kraj
Diecézní charita České Budějovice
MAS Pošumaví
SULES
Výbor dobré vůle
DMA
APSS
TUDYTAM
Nadace Život Umělce
SIRKUS
KKFF
OSA
Nadační fond TESCO
ZKD Sušice
Město Sušice
Plzeňský kraj
Diecézní charita České Budějovice
MAS Pošumaví
SULES
Výbor dobré vůle
DMA
APSS
TUDYTAM
Nadace Život Umělce
SIRKUS
KKFF
OSA
Nadační fond TESCO
ZKD Sušice
Město Sušice
Plzeňský kraj
Diecézní charita České Budějovice
MAS Pošumaví
SULES
Výbor dobré vůle
DMA
APSS
TUDYTAM
Nadace Život Umělce
SIRKUS
KKFF
OSA
Nadační fond TESCO
ZKD Sušice
Město Sušice
Plzeňský kraj
Diecézní charita České Budějovice
MAS Pošumaví
SULES
Výbor dobré vůle
DMA
APSS
TUDYTAM
Nadace Život Umělce
SIRKUS
KKFF
OSA
Nadační fond TESCO
ZKD Sušice
Město Sušice
Plzeňský kraj
Diecézní charita České Budějovice
MAS Pošumaví
SULES
Výbor dobré vůle
DMA
APSS
TUDYTAM
Nadace Život Umělce
SIRKUS
KKFF
OSA
Nadační fond TESCO
ZKD Sušice