Jak sbírka pomáhá

20180110_140536

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá.

Z daru, který jste vhodili do pokladničky, zůstává 65 % Charitě, která u vás koledování zorganizovala, 15 % využije na své projekty příslušná diecézní Charita, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a zákonných 5 % tvoří režie sbírky.

Záměry Tříkrálové sbírky 2021

  • Půjčovna kompenzačních pomůcek při Oblastní charitě Sušice – nákup nových pomůcek 
    50 000 Kč.
  • Podpora terénních služeb sociální péče – 200 000 Kč.
  • Přímá materiální pomoc - Fond individuální pomoci – 30 000 Kč.

Tříkrálová sbírka má je v našem regionu oblíbená a má dlouholetou tradici. Lidé se každoročně těší, až jim koledníčci přinesou do domovů radost a požehnání. Štědré příspěvky dárců každoročně pomáhají rozvíjet služby, podpořit jednotlivce nebo dofinancovat nákup vozidel, která denně používají pečovatelky při cestách za klienty. Děkujeme, že pomáháte s námi!

Z Tříkrálové sbírky 2020 jsme podpořili:

127772808_214759853510527_625602208087145178_n

Příspěvek na pořízení automobilu s nakládacím zařízením

Z Tříkrálové sbírky 2020 jsme podpořili paní Veroniku Skribuckou, naši klientku, která v má na Konto Bariéry sbírku na pořízení automobilu s nakládacím zařízením. Paní Veronika je velmi pozitivní člověk a po pracovním úrazu a operaci páteře je na invalidním vozíku. Díky automobilu se zařízením se bude schopná přesunout sama kam potřebuje. 

Těší nás, že jsme ji mohli díky darům od veřejnosti podpořit částkou 10.000 Kč. 

127242681_396900024834518_4577549704812642855_n

Příspěvek na nákup úchopových rukavic 

Jako dalšího jsme podpořili z Tříkrálové sbírky 2020 klienta ze střediska v Kašperských Horách. Pan K. měl autonehodu, má ochrnuté dolní končetiny a zhoršený úchop horních končetin.

Díky příspěvku ve výši 4.500 Kč si může zajistit nákup úchopových rukavic, které mu pomohou usnadnit běžný život a zlepšit kondici. S jejich použitím totiž může lépe posilovat horní končetiny na motomedu.