Jak sbírka pomáhá

20180110_140536

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá.

Z daru, který jste vhodili do pokladničky, zůstává 65 % Charitě, která u vás koledování zorganizovala, 15 % využije na své projekty příslušná diecézní Charita, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a zákonných 5 % tvoří režie sbírky.

Záměry Tříkrálové sbírky 2023

 

  • Výtěžek Tříkrálové sbírky 2023 podpoří:

    - klienty v nepříznivé životní situaci, v jejich materiální a finanční nouzi, kterou nemají možnost jinak řešit

  •  

     

    bude využit k:

    - zajištění nezbytného materiálního a technického vybavení středisek, potřebného a vyhovujícího zázemí pro naše pečovatelky i zajištění každodenní péče o klienty

Tříkrálová sbírka má je v našem regionu oblíbená a má dlouholetou tradici. Lidé se každoročně těší, až jim koledníčci přinesou do domovů radost a požehnání. Štědré příspěvky dárců každoročně pomáhají rozvíjet služby, podpořit jednotlivce nebo dofinancovat nákup vozidel, která denně používají pečovatelky při cestách za klienty. Děkujeme, že pomáháte s námi!

Z Tříkrálové sbírky 2021 jsme podpořili:

8479dbac-c598-4b7b-88b3-fae7bb7b308f

Příspěvek na pořízení automobilu a dofinancování dalších.

Nákup nového vozidla a dofinancování nákupu dalších. Toto nové vozidlo je využíváno v rámci pečovatelské služby. Oblastní charita Sušice působí na velice rozsáhlém území. Pečovatelky mnohdy jezdí k našim klientům velice náročným terénem. Proto nový automobil 4x4 uvítaly. Zejména je toto vozidlo využíváno v Kašperským Horách nebo na Železné Rudě, kde máme klienty v odlehlých oblastech.