Volnočasový klub Jonáš

Klub provozovaný Charitou Sušice nabízí dětem a mladým lidem v Kašperských Horách možnost smysluplně trávit svůj čas. Poskytuje podporu a motivující prostředí pro rozvoj jejich dovedností. Zejména pak těm, které se nechtějí nebo nemohou účastnit organizovaných pravidelných aktivit, jako jsou zájmové kroužky.

Organizaci klubu a řízení aktivit, podporu a pomoc zajišťují profesionální pracovníci splňující kvalifikační požadavky pro pedagogickou nebo sociální práci. Pracovníci se pravidelně vzdělávají a rozšiřují si kvalifikaci.

Co mohou děti v Jonáši zažít?

 • výtvarné a tvořivé dílny
 • procházky
 • plavání 
 • výlety
 • deskové hry, čtění, vědomostní hry
 • poznávání nových kamarádů
 • spousta zábavy a legrace

  IMG_20191010_160959IMG_20191028_114409IMG_20191024_145657IMG_20191028_132619IMG_20191010_154937

Volnočasový klub Jonáš je:

 • provozovaný na principech otevřenosti, respektu a individuálního přístupu
 • vstup do klubu je bezplatný, není nutno se registrovat nebo přihlašovat, je možné chodit dle potřeby, nepravidelně
 • jedním ze základních principů je také možnost podílet se na přípravě společného programu a provozu klub
 • společné vytváření pravidel a jejich dodržování zajišťuje bezpečné prostředí pro všechny návštěvníky klubu, účastníky venkovních aktivit, ale i pro pracovníky

Kontakt pro informace:

vedoucí služby: Ing. Jana Zábranská Halbhuberová
e-mail: jana.zabranska@susice.charita.cz
telefon: 731 669 950