Projekty

Pro dobrou věc s dobrou kartou - ve spolupráci se ZKD

Plakát Pro dobrou věc 1.10.-30.11.2021 - final_page-0001

Ve středu 22. 12. 2021 jsme přebrali šek na 31.880 Kč od ZKD Sušice. 1. 10. – 30. 11. 2021 jste se mohli zapojit do naší společné akce. Zakoupením vybraných výrobků nebo darováním bodů z věrnostní karty, jste přispěli ke koupi OXYGENERÁTORU – přístroj k léčbě plicních onemocnění. Tyto přístroje jsou maximálně využité, obzvlášť pacienty po prodělání COVID-19. Chceme poděkovat všem, kteří jste jakkoli přispěli této dobré věci! Moc si toho vážíme! A samozřejmě velký dík patří i ZKD Sušice, kteří si zvolili pro spolupráci právě náš projekt! Děkujeme, že s námi pomáháte!

 

Nadace Tesco - Vy rozhodujete, my pomáháme

Děkujeme všem, kteří podpořili náš projekt v 9. kole grantového programu Nadace Tesco. Díky grantu ve výši 30.000 Kč můžeme zrealizovat naši akci. Zážitek v podobě výletu pro děti, které se kvůli nedostatku financí nezúčastňují žádných placených mimoškolních aktivit. Jedná se o výlet pro cca 25 dětí, se kterými navštívíme naše hlavní město. Čeká je den plný zážitků, pro většinu dětí to bude první návštěva Prahy v životě. Děti navštíví ZOO, svezou se po Vltavě na lodi, projdou se po historické části města. Cílem projektu je ukázat dětem, že svět nekončí za branami jejich města nebo obce. Průběžně Vás budeme informovat o realizaci projektu. Děkujeme, že pomáháte s námi! 

Tesco pomáhá 

Na podzim roku 2020 jsme se zapojili do 8. kola výzvy Nadačního fondu Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme“, který jsme zacílili na získání finančních prostředků na kompenzační pomůcky pro naše terénní služby – pečovatelskou službu a odlehčovací služby. Našim cílem bylo zakoupit nafukovací vaničky na mytí hlavy na lůžku, multifunkční podložky pro přesun a toaletní křeslo do sprchy. Tyto pomůcky nejen ulehčují práci našim pečovatelkám, ale také nabídnou daleko větší komfort při výkonu služby pro klienty. Za získané peníze jsme zakoupili pomůcky od firmy DMA, se kterou dlouhodobě spolupracujeme, a rozdělili je na jednotlivá střediska, kde najdou svoje uplatnění.

 Nadacni fond Tesco 2019 logo vertical CZ_page-0001Tesco pomáhá


Jak pomáhá Sbírka pro Česko

charita-cr-vyhlasila-sbirku-pro-cesko-na-vlne-pomoci-proti-bezmoci-2-7Letos v zimě přišla nabídka z Diecézní charity České Budějovice na využití prostředků ze „Sbírky pro Česko“, kde byly vymezeny částky pro jednotlivé cílové skupiny klientů. Jako prioritu jsme viděli nákup generátorů kyslíku do naší půjčovny kompenzačních pomůcek, které mohou výrazně pomoci při rekonvalescenci po prodělaném onemocnění Covid 19, ale i při jiných respiračních chorobách. V současné době tedy můžeme nabídnout k zapůjčení 2 profesionální přístroje včetně příslušenství, za půjčovné 50 Kč denně a s vratnou zálohou 3000 Kč (individuálně lze částku upravit dle možností klienta). 

Další projekt, který byl finančně podpořen z této sbírky, je „Čtvrteční polévka“. Navazuje na tradiční adventní akci „Polévka pro souseda“, kdy na vánočních trzích rozdáváme teplou polévku, jako výraz solidarity mezi lidmi. Poprvé 13.5.2021 (a pak každý druhý čtvrtek v měsíci) v rámci výdeje potravin v Sociální poradně Racek nabídneme potřebným lidem teplou polévku, kterou pro tyto účely uvaří a částečně i zafinancuje sušická restaurace Pípa a Vývrtka. V rámci „Sbírky pro Česko“ jsme chtěli podpořit i konkrétní jednotlivce. Pro naši dlouholetou klientku, která žije osamoceně a vůbec nevychází ze svého bytu, jsme z tohoto projektu zajistili příspěvek na hygienické pomůcky. Množství předepsané lékařem je nedostačující a jejich zakoupení nad rámec hrazený pojišťovnou je pro ni velmi finančně zatěžující. Zakoupené pomůcky budou naše pečovatelky postupně dovážet ke klientce domů.

Jsme rádi, že se nám kromě zajištění základního chodu služeb péče daří realizovat projekty, které pomáhají posunout naše poslání a možnosti zase o kousek dál. Není vždy jednoduché najít prostředky na všechny nápady a myšlenky, které máme, ale díky sbírkám, projektům některých nadací a v neposlední řadě také díky podpoře dárců, se to daří.