Projekty

Ukrajina_banner_Slider_Uvod_STREDNI_780x490
Sbírka pro Ukrajinu
V reakci na útok ruských ozbrojených sil na území
Ukrajiny a současnou eskalaci ozbrojeného konfliktu
vyhlašuje Charita Česká republika veřejnou sbírku
na pomoc obyvatelům zasažených oblastí.
Z krizového fondu jsme zároveň uvolnili
půl milionu korun na bezprostřední pomoc
.

V důsledku vleklého ozbrojeného konfliktu se východ Ukrajiny potýká s dlouhodobou humanitární krizí. Současný ruský útok dramatickou situaci v zemi ještě prohloubí, další desítky tisíc lidí budou nuceny uprchnout z oblastí bojů a budou potřebovat pomoc se zajištěním základních životních potřeb.

Ve spolupráci s naším dlouholetým partnerem, Charitou Ukrajina, se v první fázi zaměříme na okamžitou podporu lidí zasažených novými boji, ať již zůstanou ve válečné zóně, nebo budou nuceni uprchnout. Tato pomoc se soustředí na zajištění základních potřeb, jako jsou voda, potraviny, hygienické potřeby či přístřeší.    Součástí intervence je i poskytnutí psychologické pomoci.

Na bezprostřední pomoc uvolnila Charita Česká republika částku 500 000 Kč z krizového fondu.

„Situace na Ukrajině je již nyní alarmující, východ země čelí humanitární krizi nepřetržitě od roku 2014. Eskalace konfliktu ještě dál – a zřejmě bohužel dramaticky – zvýší počet těch, kteří budou potřebovat bezprostřední pomoc při zajištění základních životních potřeb. Jsme připraveni se na pomoci obyvatelům stiženým válkou podílet, a to tím spíš, že se jedná o zemi nám tak blízkou,“ říká Evžen Diviš, regionální manažer pro oblast postsovětských zemí a Blízkého východu.

Veřejná sbírka

Charita Česká republika proto vyhlašuje veřejnou sbírku Charita pro Ukrajinu na pomoc lidem zasaženým ozbrojeným konfliktem v této zemi. Sbírkový účet má číslo 55660022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 104.

sbírka ukrajina

Přispět je možné také zasláním dárcovské SMS na číslo:          87 777 ve tvaru:
DMS CHARITASVET 30, DMS CHARITASVET 60 nebo DMS CHARITASVET 90

„Výtěžek sbírky pomůže lidem zasaženým válkou zajistit základní životní potřeby. Děkujeme všem, kteří obyvatelům Ukrajiny v téhle těžké době pomohou,“ dodává Evžen Diviš.

Charita pomáhá na Ukrajině dlouhodobě. Zajistili jsme například zlepšení dostupnosti a rozsahu zdravotní péče na východní Ukrajině či podpořili vnitřně vysídlené obyvatele země. Pomáháme také s rozvojem a poskytováním sociálních služeb i materiální pomocí.

Krizový fond Charity Česká republika je tvořen z výtěžku Tříkrálové sbírky. Slouží na pomoc obyvatelům stiženým nenadálou přírodní pohromou či válečným konfliktem.

Děkujeme, že s námi pomáháte!

 

 
 
 
 
banner tesco

VÝLET PRO SENIORY - NÁVRAT K NORMÁLNÍMU ŽIVOTU

Už od 17.01. do 13.02.2022 můžete podpořit náš další projekt v TESCO Sušice. A proč právě náš projekt?
V této nelehké době, kdy slýcháme spíše ty negativní zprávy, a naše životy ovlivňují různá opatření, chceme udělat radost našim seniorům. Pokud získá náš projekt největší podporu, vezmeme je na výlet a aspoň trošku je vrátíme k normálnímu životu.
Děkujeme, že s námi pomáháte!

Volnočasový klub JONÁŠ

JONÁŠ plakát leden, únor 2022_page-0001

Pro dobrou věc s dobrou kartou - ve spolupráci se ZKD

Plakát Pro dobrou věc 1.10.-30.11.2021 - final_page-0001

Ve středu 22. 12. 2021 jsme přebrali šek na 31.880 Kč od ZKD Sušice. 1. 10. – 30. 11. 2021 jste se mohli zapojit do naší společné akce. Zakoupením vybraných výrobků nebo darováním bodů z věrnostní karty, jste přispěli ke koupi OXYGENERÁTORU – přístroj k léčbě plicních onemocnění. Tyto přístroje jsou maximálně využité, obzvlášť pacienty po prodělání COVID-19. Chceme poděkovat všem, kteří jste jakkoli přispěli této dobré věci! Moc si toho vážíme! A samozřejmě velký dík patří i ZKD Sušice, kteří si zvolili pro spolupráci právě náš projekt! Děkujeme, že s námi pomáháte!

 

Nadace Tesco - Vy rozhodujete, my pomáháme

Děkujeme všem, kteří podpořili náš projekt v 9. kole grantového programu Nadace Tesco. Díky grantu ve výši 30.000 Kč můžeme zrealizovat naši akci. Zážitek v podobě výletu pro děti, které se kvůli nedostatku financí nezúčastňují žádných placených mimoškolních aktivit. Jedná se o výlet pro cca 25 dětí, se kterými navštívíme naše hlavní město. Čeká je den plný zážitků, pro většinu dětí to bude první návštěva Prahy v životě. Děti navštíví ZOO, svezou se po Vltavě na lodi, projdou se po historické části města. Cílem projektu je ukázat dětem, že svět nekončí za branami jejich města nebo obce. Průběžně Vás budeme informovat o realizaci projektu. Děkujeme, že pomáháte s námi! 

Tesco pomáhá 

Na podzim roku 2020 jsme se zapojili do 8. kola výzvy Nadačního fondu Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme“, který jsme zacílili na získání finančních prostředků na kompenzační pomůcky pro naše terénní služby – pečovatelskou službu a odlehčovací služby. Našim cílem bylo zakoupit nafukovací vaničky na mytí hlavy na lůžku, multifunkční podložky pro přesun a toaletní křeslo do sprchy. Tyto pomůcky nejen ulehčují práci našim pečovatelkám, ale také nabídnou daleko větší komfort při výkonu služby pro klienty. Za získané peníze jsme zakoupili pomůcky od firmy DMA, se kterou dlouhodobě spolupracujeme, a rozdělili je na jednotlivá střediska, kde najdou svoje uplatnění.

 Nadacni fond Tesco 2019 logo vertical CZ_page-0001Tesco pomáhá


Jak pomáhá Sbírka pro Česko

charita-cr-vyhlasila-sbirku-pro-cesko-na-vlne-pomoci-proti-bezmoci-2-7Letos v zimě přišla nabídka z Diecézní charity České Budějovice na využití prostředků ze „Sbírky pro Česko“, kde byly vymezeny částky pro jednotlivé cílové skupiny klientů. Jako prioritu jsme viděli nákup generátorů kyslíku do naší půjčovny kompenzačních pomůcek, které mohou výrazně pomoci při rekonvalescenci po prodělaném onemocnění Covid 19, ale i při jiných respiračních chorobách. V současné době tedy můžeme nabídnout k zapůjčení 2 profesionální přístroje včetně příslušenství, za půjčovné 50 Kč denně a s vratnou zálohou 3000 Kč (individuálně lze částku upravit dle možností klienta). 

Další projekt, který byl finančně podpořen z této sbírky, je „Čtvrteční polévka“. Navazuje na tradiční adventní akci „Polévka pro souseda“, kdy na vánočních trzích rozdáváme teplou polévku, jako výraz solidarity mezi lidmi. Poprvé 13.5.2021 (a pak každý druhý čtvrtek v měsíci) v rámci výdeje potravin v Sociální poradně Racek nabídneme potřebným lidem teplou polévku, kterou pro tyto účely uvaří a částečně i zafinancuje sušická restaurace Pípa a Vývrtka. V rámci „Sbírky pro Česko“ jsme chtěli podpořit i konkrétní jednotlivce. Pro naši dlouholetou klientku, která žije osamoceně a vůbec nevychází ze svého bytu, jsme z tohoto projektu zajistili příspěvek na hygienické pomůcky. Množství předepsané lékařem je nedostačující a jejich zakoupení nad rámec hrazený pojišťovnou je pro ni velmi finančně zatěžující. Zakoupené pomůcky budou naše pečovatelky postupně dovážet ke klientce domů.

Jsme rádi, že se nám kromě zajištění základního chodu služeb péče daří realizovat projekty, které pomáhají posunout naše poslání a možnosti zase o kousek dál. Není vždy jednoduché najít prostředky na všechny nápady a myšlenky, které máme, ale díky sbírkám, projektům některých nadací a v neposlední řadě také díky podpoře dárců, se to daří.