Speciální podpora v době COVID

První jarní vlna pandemie nás všechny zastihla nepřipravené. Bylo ale nezbytné se rychle adaptovat, přijmout za vlastní potřebná opatření, shánet ochranné pomůcky a koneckonců i finanční zdroje na jejich nákup. Zvýšila se ochranná opatření při návštěvách u klientů, pečovatelky chodili v rouškách, později štítech nebo v ochranném obleku. V té době nás také kontaktovali starostové okolních obcí, kteří potřebovali akutně pomoci s dovozem obědů, zajištěním a dovozem nákupů lidem z rizikové skupiny 65+. Spousta seniorů zůstala v izolaci a nemohli k nim ani rodinní příslušníci. Díky prostředkům, které jsme získali z grantů nadací, se nám podařilo zajistit dostatek ochranných pomůcek, ale i zdroje na dovoz nákupů a obědů lidem, kteří se ocitli akutně v tíživé situaci a nebyli našimi klienty. Jejich podpory si velmi vážíme a děkujeme !

225 KKFF_Logo_CMYK_300dpi

Děkujeme, že pomáháte s námi :)

IMG_20200401_113426 IMG_20200401_122024 IMG_20200401_123647
Příprava před nástupem do péčí 91577818_242336233587539_4482196607038652416_n IMG_20200401_123903