Záměry Tříkrálové sbírky 2021

 • Oblastní charita Sušice

  • Půjčovna kompenzačních pomůcek při Oblastní charitě Sušice - nákup nových pomůcek.

   30 000 Kč
  • Podpora terénních služeb sociální péče.

   89 741 Kč
  • Přímá materiální pomoc - Fond individuální pomoci.

   20 000 Kč