Záměry Tříkrálové sbírky 2023

 • Charita Sušice

  • Podpora terénních služeb sociální péče.

   289 467 Kč
  • Fond individuální pomoci.

   30 000 Kč

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2023 podpoří:

- klienty v nepříznivé životní situaci, v jejich materiální a finanční nouzi, kterou nemají možnost jinak řešit

bude využit k:

- zajištění nezbytného materiálního a technického vybavení středisek, potřebného a vyhovujícího zázemí pro naše pečovatelky i zajištění každodenní péče o klienty