Každý člověk je pro nás důležitý

Organizace v číslech

Oblastní charita Sušice působí v Sušici od roku 2001 a je poskytovatelem sociálních služeb pro seniory, zdravotně a tělesně postižené, pomáhá lidem s chronickým onemocněním, pečujícím a poskytuje poradenství lidem v nouzi. Informace o tom, jaké služby poskytujeme, jaké projekty realizujeme a jak hospodaříme, najdete ve výročních zprávách.

Výroční zprávy organizace

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka má v celé České reublice velkou tradici a stejně tak je tomu i v našem regionu. Na Sušicku ji každoročně pořádá Oblastní charita Sušice. Do akce se každým rokem zapojuje velké množství dobrovolníků - koledníků i vedoucích. Díky štědrým dárcům se tak daří podporovat služby pro seniory, zdravotně postižené a pomoc lidem v nouzi.

Více informací o sbírce
Parallax

Aktuality

Děkujeme našim partnerům

Město Sušice
Plzeňský kraj
Diecézní charita České Budějovice
MAS Pošumaví
SULES
Výbor dobré vůle
DMA
APSS
TUDYTAM
Nadace Život Umělce
SIRKUS
KKFF
OSA
Město Sušice
Plzeňský kraj
Diecézní charita České Budějovice
MAS Pošumaví
SULES
Výbor dobré vůle
DMA
APSS
TUDYTAM
Nadace Život Umělce
SIRKUS
KKFF
OSA
Město Sušice
Plzeňský kraj
Diecézní charita České Budějovice
MAS Pošumaví
SULES
Výbor dobré vůle
DMA
APSS
TUDYTAM
Nadace Život Umělce
SIRKUS
KKFF
OSA
Město Sušice
Plzeňský kraj
Diecézní charita České Budějovice
MAS Pošumaví
SULES
Výbor dobré vůle
DMA
APSS
TUDYTAM
Nadace Život Umělce
SIRKUS
KKFF
OSA
Město Sušice
Plzeňský kraj
Diecézní charita České Budějovice
MAS Pošumaví
SULES
Výbor dobré vůle
DMA
APSS
TUDYTAM
Nadace Život Umělce
SIRKUS
KKFF
OSA
Město Sušice
Plzeňský kraj
Diecézní charita České Budějovice
MAS Pošumaví
SULES
Výbor dobré vůle
DMA
APSS
TUDYTAM
Nadace Život Umělce
SIRKUS
KKFF
OSA
Město Sušice
Plzeňský kraj
Diecézní charita České Budějovice
MAS Pošumaví
SULES
Výbor dobré vůle
DMA
APSS
TUDYTAM
Nadace Život Umělce
SIRKUS
KKFF
OSA
Město Sušice
Plzeňský kraj
Diecézní charita České Budějovice
MAS Pošumaví
SULES
Výbor dobré vůle
DMA
APSS
TUDYTAM
Nadace Život Umělce
SIRKUS
KKFF
OSA
Město Sušice
Plzeňský kraj
Diecézní charita České Budějovice
MAS Pošumaví
SULES
Výbor dobré vůle
DMA
APSS
TUDYTAM
Nadace Život Umělce
SIRKUS
KKFF
OSA
Město Sušice
Plzeňský kraj
Diecézní charita České Budějovice
MAS Pošumaví
SULES
Výbor dobré vůle
DMA
APSS
TUDYTAM
Nadace Život Umělce
SIRKUS
KKFF
OSA