1. prosince 2022 Z Charity Sušice

Milostivé léto 2

Ve čtvrtek 1.9.2022 odstartovala akce Milostivé léto II, jejímž účelem bylo, zjednodušeně řečeno, osvobodit lidi od dluhů, které mají vůči státu, pokud zaplatí jistinu a 1.815 Kč na náklady exekuce. 

Milostivé léto se týkalo pouze dluhů, které byly vymáhány soudním exekutorem. Pomoc s vyřízením administrace Milostivého léta nabízela i naše Sociální poradna Racek. Navíc jsme díky daru Nadace Olgy Havlové měli možnost pomoci dlužníkům i se samotnou úhradou potřebné částky. Díky Milostivému létu II se nám v období 1.9.-30.11.2022 podařilo zastavit 8 exekucí u 5 klientů, z toho u 7 exekucí jsme využili finanční prostředky z výše zmíněného daru, které jsme čerpali v celkové výši 40 083Kč. Přestože někteří podpoření klienti mají ještě další exekuce, pomohlo jim Milostivé léto II nejen ušetřit desetitisíce korun, které by jinak spláceli dlouhá léta, ale také je posunulo na cestě k bezdlužnosti a lepším životním podmínkám.

Mgr. Lenka Krátká

vedoucí - sociální poradna RACEK, sociálně aktivizační služby
Tel.: 731 402 920 E-mail: 7.AuRWajWmxkQOQkblvmVW7%WkvDRW7r