1. května 2022 Z Charity Sušice

Poděkování pro všechny, kteří pomáhají.

Vážíme si všech, kteří nabídnou pomocnou ruku potřebným. 

Dnešní doba není pro mnohé z nás příznivá v mnoha ohledech a pod tíhou této složité situace se ještě více prohlubují problémy lidí, kteří už dříve bojovali o tu trochu důstojné existence. Sluší se tedy poděkovat všem, co se pouští do nezištné pomoci. Všem, co pomáhají ukrajinským uprchlíkům, jednají s nimi na úřadech, vyřizují s nimi dokumenty, nabízejí bydlení, potraviny i materiál, tlumočí a vyučují základy českého jazyka. Zapojují se soukromí podnikatelé, firmy, obce, školy i jednotlivci, jako například Jídelna Otava nebo Sportoviště města Sušice. My bychom chtěli poděkovat i těm, kteří pomáhají dlouhodobě a pravidelně nám i stálým klientům sociálních služeb. Našim partnerem v pomáhání je například sušická restaurace Pípa a Vývrtka, která už téměř rok vaří pro klienty Sociální poradny Racek čerstvou polévku vždy jeden čtvrtek v měsíci. A i když jsme peníze získané na projekt „Čtvrteční polévka“ vyčerpali, její majitel se rozhodl v této aktivitě pokračovat bez našich dalších finančních příspěvků. Dalším pomáhajícím je také Hodinový manžel Petr Tříska, který ve svém nabitém diáři vždy najde chvíli času pro opravy a instalace v našich Sociálně integračních bytech nebo na „poladění“ kompenzačních pomůcek. Jsme rádi, že tyto pravidelné partnery pro poskytování pomoci máme. Děkujeme, že s námi pomáháte!

Charita Sušice