VÍKEND PRO UKRAJINU
19. dubna 2022 Z Charity Sušice

VÍKEND PRO UKRAJINU

Tato akce se konala 9. – 10. 04. 2022 za podpory Charity Sušice.

277532385_4827688550618326_7788202192984098137_n

VÍKEND PRO UKRAJINU

V sobotu 9. dubna a v neděli 10. dubna probíhala dobročinná akce VÍKEND PRO UKRAJINU. Vše se odehrálo na Sportovišti a v Tradičním kloubu, ve spolupráci Charity Sušice, Sportoviště města Sušice  a instruktorů fitness, Sirkusu a Tradičního klOUbu. Díky této spolupráci se podařilo zorganizovat sbírku, ve které se vybralo krásných 31. 530Kč. Tyto prostředky budou využity na pomoc lidem v nouzi, kteří našli útočiště u nás v Sušici. Konkrétně na materiální zajištění, nákup trvanlivých potravin, drogerie, domácích potřeb, vybavení domácnosti, školní potřeby, vzdělávací aktivity, kompenzační pomůcky.

Za Charitu Sušice chceme poděkovat všem, kteří se do tohoto projektu zapojili a samozřejmě všem, kteří přispěli. Doposud jsme měli možnost podpořit na 200 ukrajinských uprchlíků a těší náš příležitost využít zmíněné prostředky na podporu dalších obyvatel zasažených válečným konfliktem na Ukrajině.

Děkujeme, že s námi pomáháte!